fbpx

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych użytkowników korzystających ze strony www.kobietabiznesu.online i/lub www.smartbusinessacademy.online 

 

Administrator Twoich danych osobowych jest:

Vika Nova Group z siedzibą w Porstmouth, 9 Third Avenue, PO6 3JA, prowadząca serwis pod adresem: www.kobietabiznesu.online oraz smartbusinessacademy.online, gdzie znajduje się platforma e-learningowa

Dane kontaktowe Administratora

Z administratorem danych można kontaktować się za pośrednictwem adresu email: pytanie@kobietabiznesu.online, lub pisemnie na następujący adres: 9 Third Avenue, Portsmouth, PO6 3JA

Poniższa Polityka prywatności reguluje praktyki gromadzenia informacji przez Vika Nova Group  („Firma”, „my” lub „nas”). W szczególności określa rodzaje informacji, które gromadzimy na Twój temat podczas korzystania z  www.kobietabiznesu.online i/lub www.smartbusinessacademy  („Witryna”), oraz sposoby, w jakie wykorzystujemy te informacje. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy przede wszystkim informacji, które zbieramy online.

Stworzyliśmy niniejszą Politykę prywatności, aby pokazać nasze zdecydowane zaangażowanie w ochronę prywatności i bezpieczeństwo. Niniejsza Polityka prywatności opisuje, w jaki sposób nasza Firma gromadzi informacje od wszystkich użytkowników końcowych naszych usług internetowych („Produkty/Usługi”), w tym tych, którzy uzyskują dostęp do niektórych naszych Produktów/Usług, ale nie mają kont („Odwiedzający”), oraz tych, którzy mogą kupować Produkty i / lub uiścić opłatę za usługę w celu subskrypcji usługi („Członkowie”). 

Przeczytaj uważnie niniejszą Politykę prywatności. Odwiedzając Witrynę i korzystając z niej, zgadzasz się, że korzystanie z naszej Witryny oraz wszelkie spory dotyczące prywatności podlegają niniejszej Polityce prywatności. W celu zachowania zgodności ze zmianami technologicznymi oraz przyjęcia nowych przepisów i przepisów, może zajść potrzeba zmiany naszej Polityki w pewnym momencie w przyszłości, w którym to przypadku opublikujemy zmiany do niniejszej Polityki prywatności na tej stronie i zaktualizuj datę wejścia w życie zasad, aby odzwierciedlić datę zmian. Kontynuując korzystanie z Witryny po opublikowaniu takich zmian, akceptujesz zmodyfikowaną Politykę prywatności.

Wprowadzenie

1. Możemy gromadzić i przechowywać dane osobowe lub inne, które dobrowolnie nam przekazujesz online podczas korzystania z Witryny (np. Podczas korzystania z Witryny lub w odpowiedzi za pośrednictwem wiadomości e-mail na produkty/usługi oferowane w Witrynie). Witryna kontaktuje się tylko z osobami, które wyraźnie o to proszą lub w przypadku, gdy zarejestrowały się, aby otrzymywać nasze wiadomości lub zakupiły jeden z naszych produktów lub usług. Witryna zbiera dane osobowe od naszych użytkowników podczas rejestracji online i zakupów online. Zasadniczo informacje te obejmują imię i adres e-mail do celów rejestracji lub wyrażenia zgody oraz imię i nazwisko, adres e-mail oraz dane karty kredytowej przy zakupie naszych produktów lub usług. Wszystkie te informacje są nam przekazywane przez Ciebie.

2. Gromadzimy i przechowujemy również informacje generowane automatycznie podczas przeglądania witryny przez Internet. Na przykład, możemy gromadzić informacje o połączeniu Twojego komputera z Internetem, co pozwala nam, między innymi, poprawić dostarczanie naszych stron internetowych do Ciebie i mierzyć ruch w Witrynie. Możemy również użyć standardowej funkcji dostępnej w oprogramowaniu przeglądarki, zwanej „ciasteczkiem”, w celu zwiększenia komfortu korzystania ze Strony i sygnałów nawigacyjnych w sieci Web, w celu uzyskania dostępu do plików cookie, liczenia użytkowników odwiedzających Witrynę, daty i godziny odwiedzin, przeglądanych stron, czas spędzony na naszej stronie, stronach odwiedzanych przed i po naszej stronie, adresach IP lub otwartych wiadomościach e-mail w formacie HTML. 

3. Korzystamy z informacji, które zbieramy od Ciebie podczas korzystania z Witryny na różne sposoby, w tym wykorzystując te informacje do dostosowywania funkcji; reklamy wyświetlane w Witrynie; oraz udostępnianie innych ofert pocztą elektroniczną, pocztą bezpośrednią lub w inny sposób. 

4. Należy pamiętać, że ilekroć użytkownik dobrowolnie udostępnia swoje dane osobowe do przeglądania przez osoby trzecie w Internecie – na przykład na forach dyskusyjnych, w dziennikach internetowych, za pośrednictwem poczty e-mail lub w obszarach czatu – informacje te mogą być przeglądane, gromadzone i wykorzystywane przez inne osoby poza nami . Nie możemy ponosić odpowiedzialności za nieuprawnione wykorzystanie takich informacji przez osoby trzecie.

5. Niektórzy nasi zewnętrzni reklamodawcy i serwery reklamowe, które umieszczają i prezentują reklamy w Witrynie, mogą również zbierać informacje od Ciebie za pomocą plików cookie, sygnałów nawigacyjnych lub podobnych technologii. Ci zewnętrzni reklamodawcy i serwery reklam mogą wykorzystywać gromadzone informacje w celu prezentowania swoich reklam, mierzenia i badania skuteczności reklam lub do innych celów. Wykorzystanie i zbieranie informacji przez tych zewnętrznych reklamodawców i serwery reklam podlega polityce prywatności odpowiednich podmiotów zewnętrznych i nie jest objęte naszą Polityką prywatności. Polityka prywatności tych zewnętrznych reklamodawców i serwerów reklamowych może różnić się od naszej. 

6. Strona zawiera również linki do innych stron internetowych i zapewnia dostęp do produktów i usług oferowanych przez strony trzecie, których polityki prywatności nie kontrolujemy. Gdy uzyskujesz dostęp do innej witryny lub kupujesz produkty lub usługi podmiotów trzecich za pośrednictwem Witryny, korzystanie z wszelkich dostarczonych informacji podlega polityce prywatności operatora odwiedzanej witryny lub dostawcy takich produktów lub usług.

7. Należy również pamiętać, że w miarę rozwoju naszej działalności możemy kupować lub sprzedawać różne aktywa. W mało prawdopodobnym przypadku, gdy sprzedamy część lub całość naszych aktywów lub jedna lub więcej naszych stron internetowych zostanie przejęta przez inną firmę, informacje o naszych użytkownikach mogą znajdować się wśród przeniesionych aktywów.

Dane osobowe, które nasza firma gromadzi i jak są wykorzystywane

Wprowadzenie

Członkowie mogą zostać poproszeni o podanie niektórych danych osobowych podczas rejestracji naszych produktów lub usług, w tym imienia i nazwiska, adresu e-mail i informacji rozliczeniowych (takich jak numer karty kredytowej). Dane osobowe zebrane od członków podczas procesu rejestracji (lub w dowolnym innym momencie) są wykorzystywane przede wszystkim w celu zapewnienia spersonalizowanego korzystania z naszych produktów i usług. Twoje informacje nigdy nie będą ujawniane, wymieniane, licencjonowane ani sprzedawane osobom trzecim. Możemy jednak ograniczyć ujawnianie danych osobowych w szczególnych okolicznościach opisanych poniżej.

Rodzaje informacji, które zbieramy i przechowujemy

Niektóre informacje, które możemy gromadzić na Twój temat i przechowywać w związku ze świadczeniem i realizacją naszych usług, mogą obejmować:

 • Imię
 • Adres e-mail
 • Informacje o zamaskowanej karcie kredytowej w formie tokena

Jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe

Powyższe dane osobowe mogą być wykorzystywane do następujących celów:

 • Aby obsługiwać, ulepszać lub promować naszą Usługę
 • Aby zapewnić obsługę klienta lub wsparcie
 • Skontaktować się z Tobą 
  • Po wyrażeniu zgody na otrzymywanie wiadomości e-mail
  • Aby odpowiedzieć na zapytania e-mailem. W szczególności, gdy Odwiedzający lub Członkowie wysyłają do nas zapytania e-mailowe, zwrotny adres e-mail służy do odpowiedzi na otrzymane zapytanie e-mail. Nie używamy zwrotnego adresu e-mail w żadnym innym celu ani nie udostępniamy go stronom trzecim.
 • Aby monitorować i analizować trendy, takie jak:
  • Historia zakupów
  • Raporty sprzedaży
  • Zachowanie na stronie
  • E-mail klika i otwiera się
 • Aby sprzedawać nasze produkty i usługi poprzez:
  • E-mail marketing
  • Reklamy, w tym retargeting za pośrednictwem Google i Facebook
  • Powiadomienia
 • Aby wykonywać zadania księgowe, administracyjne i prawne

Kto ma dostęp do Twoich danych w naszej organizacji

W naszej firmie dostęp do Twoich danych jest ograniczony do tych osób, które wymagają dostępu w celu dostarczenia ci produktów i usług, które od nas kupujesz, aby skontaktować się z Tobą i odpowiedzieć na Twoje pytania, w tym prośby o zwrot pieniędzy. Pracownicy mają dostęp do danych tylko na zasadzie „tyle ile trzeba wiedzieć, by wykonać działanie”.

Komu udostępniamy Twoje dane spoza naszej firmy i dlaczego

1. Niezrzeszone strony trzecie.  

Nie będziemy udostępniać ani przekazywać Twoich danych niepowiązanym stronom trzecim bez Twojej zgody. W przyszłości możemy korzystać z usługodawców w związku z obsługą i ulepszaniem Witryny, aby pomóc w niektórych funkcjach, takich jak przetwarzanie płatności, transmisja wiadomości e-mail, hosting danych, zarządzanie naszymi reklamami oraz niektóre aspekty naszej pomocy technicznej i obsługi klienta. Jeśli to zrobimy, zaktualizujemy odpowiednio niniejszą Politykę prywatności. Podejmiemy środki w celu zapewnienia, że ​​ci usługodawcy uzyskują dostęp, przetwarzają i przechowują informacje o Tobie wyłącznie w celach, na które zezwalamy, z zastrzeżeniem zobowiązań do zachowania poufności, w tym poprzez wykonanie, odpowiednio, umów o ochronie danych lub aneksów do danych RODO.

2. Władze.  

Możemy uzyskiwać dostęp, przechowywać i ujawniać informacje o Tobie stronom trzecim, w tym treść wiadomości, jeśli uważamy, że ujawnienie jest zgodne lub wymagane przez obowiązujące prawo, regulacje, procesy prawne lub audyty. Możemy również ujawnić informacje o Tobie, jeśli uważamy, że Twoje działania są niezgodne z naszymi Warunkami korzystania z usługi lub powiązanymi wytycznymi i politykami, lub w razie potrzeby w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa lub zapobiegania oszustwom lub nadużyciom Firmy lub innych osób .

Dlaczego przechowujemy informacje, które zbieramy od Ciebie

1. Zachowujemy pewne informacje, które zbieramy od Ciebie, gdy jesteś członkiem Witryny, a w niektórych przypadkach, gdy usunąłeś konto, z następujących powodów:

 • Abyś mógł korzystać z naszej strony;
 • Aby upewnić się, że nie komunikujemy się z Tobą, jeśli poprosiłeś nas, abyśmy tego nie robili;
 • Aby zapewnić Ci zwrot pieniędzy, jeśli jest uprawniony;
 • Aby lepiej zrozumieć ruch na naszej stronie, abyśmy mogli zapewnić wszystkim członkom najlepsze możliwe doświadczenia;
 • W celu wykrywania i zapobiegania nadużyciom na naszej Witrynie, nielegalnym działaniom i naruszeniom naszych Warunków świadczenia usług; i
 • Aby spełnić obowiązujące wymagania prawne, podatkowe lub rachunkowe.

Gdy nie będziemy mieć uzasadnionej potrzeby biznesowej przetwarzania danych, usuniemy je lub zanonimizujemy.

2. Pliki cookie i narzędzia do śledzenia

Używamy plików cookie, aby ułatwić Ci korzystanie z naszej strony internetowej, takich jak:

 • Aby zapamiętać preferencje dotyczące kraju i języka
 • Dostarczanie informacji pasujących do Twoich zainteresowań
 • Aby pomóc nam zrozumieć naszych odbiorców i wzorce ruchu
 • Aby umożliwić Ci automatyczne logowanie do programów i części naszej witryny, które wymagają członkostwa
 • Aby zarządzać i prezentować informacje o stronie wyświetlane na naszej stronie, które będą specyficzne dla Ciebie

3. Korzystamy również z sygnałów nawigacyjnych w celu gromadzenia danych nieosobowych na temat tego, jak korzystasz z naszej strony, np. Jak długo odwiedzasz naszą stronę, jakiej przeglądarki używasz, jaki jest system operacyjny i kto jest Twoim dostawcą usług internetowych. Ponadto wykorzystujemy dane Google Analytics i pixel Facebooka do wyświetlania reklam na podstawie wcześniejszych wizyt użytkownika w naszej witrynie. Dane te są gromadzone z tysięcy odwiedzin strony i analizowane jako całość. Pomaga nam to zbudować lepszą stronę internetową, dopasowaną do potrzeb naszych gości.

4. Możemy również umieszczać małe „gify śledzenia” lub „sygnały nawigacyjne” na wielu stronach naszej witryny, w reklamach internetowych z osobami trzecimi oraz w naszych wiadomościach e-mail. Używamy tych sygnałów nawigacyjnych, w połączeniu z plikami cookie, do gromadzenia danych nieosobowych na temat korzystania z naszej witryny, w tym, między innymi, daty i godziny wizyty, odwiedzanych stron, strony odsyłającej, rodzaju przeglądarki (np. , Internet Explorer), rodzaj systemu operacyjnego (np. Windows, Linux lub Mac) oraz nazwę domeny dostawcy usług internetowych odwiedzającego (np. UPC). Informacje te są gromadzone na temat tysięcy wizyt na stronie i analizowane jako całość. Informacje te są przydatne, na przykład, do śledzenia skuteczności naszych reklam internetowych, takich jak banery reklamowe online i do ustalenia, gdzie umieścić przyszłe reklamy na innych stronach internetowych.

Ujawnienia reklamodawcy

1. Google Analytics

Korzystamy z funkcji reklamodawcy Google Analytics w celu optymalizacji naszej firmy. Funkcje reklamodawcy obejmują:

 • Remarketing w Google Analytics
 • Raportowanie wyświetleń w sieci reklamowej Google
 • Google Analytics Raportowanie danych demograficznych i zainteresowań

Włączając te funkcje wyświetlania Google Analytics, jesteśmy zobowiązani do powiadomienia naszych gości poprzez ujawnienie korzystania z tych funkcji oraz o tym, że my i dostawcy zewnętrzni używamy własnych plików cookie (takich jak Google Analytics) lub innych własnych identyfikatorów, oraz pliki cookie podmiotów zewnętrznych (porzucone koszyki) lub inne identyfikatory podmiotów zewnętrznych w celu gromadzenia danych o Twoich działaniach w naszej Witrynie. Między innymi pozwala nam to skontaktować się z Tobą, jeśli zaczniesz wypełniać nasz formularz kasy, ale porzucisz go przed zakończeniem, wysyłając wiadomość e-mail z przypomnieniem o zakończeniu zamówienia. Funkcja „Remarketing” pozwala nam docierać do osób, które wcześniej odwiedziły naszą Witrynę, i dopasowywać odpowiednie grono odbiorców za pomocą odpowiedniego przekazu reklamowego.

Możesz zrezygnować z plików cookie Google, odwiedzając ustawienia reklam Google i / lub możesz zrezygnować z plików cookie innych firm, odwiedzając ich strony.

2. Facebook

Jako reklamodawcy na Facebooku i za pośrednictwem naszej strony na Facebooku, my (nie Facebook) możemy gromadzić treści lub informacje od użytkownika Facebooka i takie informacje mogą być wykorzystywane w taki sam sposób, jak określono w niniejszej Polityce prywatności. Wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas takich informacji.

Przestrzegamy ograniczeń korzystania z danych Facebooka.

 • Wszelkie dane reklamowe zebrane, otrzymane lub uzyskane z naszej reklamy na Facebooku („Dane reklamowe na Facebooku”) są udostępniane tylko komuś działającemu w naszym imieniu, np. Naszemu usługodawcy. Jesteśmy odpowiedzialni za zapewnienie, że nasi usługodawcy chronią wszelkie dane reklamowe Facebooka lub wszelkie inne uzyskane od nas informacje, ograniczają wykorzystanie tych informacji oraz przechowują je w poufności i bezpieczeństwie.
 • Nie wykorzystujemy danych reklamowych Facebooka w żadnym celu (w tym retargetingu, mieszaniu danych w kampaniach wielu reklamodawców lub zezwalaniu na piggybacking lub przekierowywanie za pomocą tagów), z wyjątkiem zbiorczych i anonimowych danych (chyba że Facebook wyrazi na to zgodę) i wyłącznie w celu oceny skuteczności i skuteczność naszych kampanii reklamowych na Facebooku.
 • Nie używamy danych reklamowych Facebooka, w tym kryteriów kierowania reklamy Facebooka, do tworzenia, dołączania, edytowania, wywierania wpływu lub rozszerzania profili użytkowników, w tym profili powiązanych z dowolnym identyfikatorem urządzenia mobilnego lub innym unikalnym identyfikatorem, który identyfikuje konkretnego użytkownika, przeglądarka, komputer lub urządzenie.
 • Nie przekazujemy żadnych danych reklamowych Facebooka (w tym danych anonimowych, agregowanych lub pochodnych) do żadnej sieci reklamowej, wymiany reklam, brokera danych lub innych usług związanych z reklamą lub monetyzacją.

Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa danych i prywatności danych

Zaangażowanie naszej firmy w bezpieczeństwo danych

1. Wdrażamy różnorodne administracyjne, zarządcze i techniczne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Twoich danych osobowych. Nasza firma ma różne standardy kontroli wewnętrznej, które odnoszą się konkretnie do przetwarzania danych osobowych. Obejmują one pewne kontrole, które pomagają zabezpieczyć informacje, które zbieramy online. Nasi pracownicy są przeszkoleni w zakresie zrozumienia i przestrzegania tych kontroli, a my przekazujemy naszą Politykę prywatności, praktyki i wytyczne naszym pracownikom. Chociaż staramy się chronić Twoje dane osobowe, musisz również podjąć kroki w celu ich ochrony. Zachęcamy do podjęcia wszelkich środków ostrożności w celu ochrony danych osobowych podczas korzystania z Internetu.

2. Ponadto, chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić integralność i bezpieczeństwo naszej sieci i systemów, nie możemy zagwarantować, że nasze środki bezpieczeństwa zapobiegną nielegalnemu pozyskiwaniu tych informacji przez „hakerów” innych firm. Jeśli odkryjemy naruszenie bezpieczeństwa mające wpływ na Twoje dane, dołożymy wszelkich starań, aby powiadomić o tym zdarzeniu w ciągu 72 godzin od naszego zespołu.  

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO)

RODO obowiązuje od 25 maja 2018 r. I ma na celu ochronę danych obywateli Unii Europejskiej (UE). 

1. Jeśli jesteś mieszkańcem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub uzyskujesz dostęp do tej witryny z EOG, masz określone prawa w odniesieniu do swoich danych. Odpowiadamy na wszystkie zapytania, które otrzymujemy od osób, które chcą skorzystać ze swoich praw do ochrony danych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Możesz się z nami skontaktować, wysyłając wiadomość e-mail na adres pytanie@kobietabiznesu.online

2. Prawa, które możesz mieć, w zależności od kraju, w którym mieszkasz, obejmują:

 • Dostęp, poprawianie, aktualizacja lub żądanie usunięcia Twoich danych.
  • Jeśli poprosisz o usunięcie konta, utracisz dostęp do wszystkich naszych programów, w których jesteś aktywnie zarejestrowany.
 • Sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, prośba o ograniczenie przetwarzania Twoich danych lub prośba o przeniesienie Twoich danych.
 • Rezygnacja z otrzymywania wiadomości marketingowych, które wysyłamy w dowolnym momencie. Możesz skorzystać z tego prawa, wybierając link „anuluj subskrypcję” lub „zrezygnuj” w e-mailach marketingowych, które Ci wysyłamy. Ponadto możesz zaktualizować swoje preferencje e-mail, zmieniając ustawienia na swoim koncie.
 • Wycofanie zgody w dowolnym momencie, jeśli zebraliśmy i przetworzyliśmy Twoje dane za Twoją zgodą. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, które przeprowadziliśmy przed wycofaniem, ani nie wpłynie na przetwarzanie informacji przeprowadzonych w oparciu o zgodne z prawem podstawy przetwarzania inne niż zgoda.
 • Złożenie skargi do organu ochrony danych w sprawie naszego gromadzenia i wykorzystywania Twoich informacji. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym organem ochrony danych. Dane kontaktowe organów ochrony danych w Unii Europejskiej są dostępne  tutaj .

3. Administrator danych i inspektor ochrony danych

Jeśli mieszkasz w kraju w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Szwajcarii, Twoje dane osobowe gromadzone przez Firmę są kontrolowane przez Vika Nova Group, 9 Third Avenue, Portsmouth, PO6 3JA, UK. Firmowy inspektor ochrony danych w UE znajduje się pod tym samym adresem i można się z nim skontaktować również pocztą elektroniczną na RODO pod adresem pytanie@kobietabiznesu.online

Oświadczenie o ochronie prywatności dzieci

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności dzieci wyjaśnia nasze praktyki w zakresie zbierania i wykorzystywania danych osobowych dzieci poniżej trzynastego roku życia oraz zawiera ważne informacje dotyczące ich praw wynikających z prawa federalnego w odniesieniu do takich informacji.

 • Niniejsza Witryna nie jest skierowana do dzieci poniżej trzynastego roku życia i NIE gromadzimy świadomie danych osobowych od dzieci poniżej trzynastego roku życia w ramach Witryny. Przeszukujemy użytkowników, którzy chcą podać dane osobowe, aby uniemożliwić użytkownikom poniżej 13 roku życia dostarczenie takich informacji. Jeśli dowiemy się, że przypadkowo otrzymaliśmy informacje umożliwiające identyfikację użytkownika od użytkownika poniżej trzynastego roku życia w ramach Witryny, usuniemy takie informacje z naszych rejestrów. Jeśli w przyszłości zmienimy nasze praktyki, uzyskamy wcześniejszą, możliwą do zweryfikowania zgodę rodziców, przed zebraniem jakichkolwiek danych osobowych od dzieci poniżej trzynastego roku życia w ramach Witryny. 
 • Ponieważ nie zbieramy żadnych danych osobowych od dzieci w wieku poniżej trzynastu lat w ramach Witryny, również świadomie NIE przekazujemy takich informacji stronom trzecim. 
 • NIE zezwalamy świadomie dzieciom w wieku poniżej trzynastu lat na publiczne publikowanie lub w inny sposób rozpowszechnianie danych osobowych umożliwiających identyfikację za pośrednictwem Witryny. 
 • Ponieważ nie zbieramy żadnych danych osobowych od dzieci w wieku poniżej trzynastu lat w ramach Witryny, NIE uzależniamy udziału dziecka w wieku poniżej trzynastu lat w działaniach online na Stronie od przekazywania informacji umożliwiających identyfikację. 

Zgodność z CAN-SPAM

 • Ściśle przestrzegamy naszych zobowiązań do przestrzegania przepisów antyspamowych. 
 • Wszystkie wiadomości e-mail wysyłane do Ciebie przez Vika Nova Group zawierają link do rezygnacji z subskrypcji. 
 • Możesz usunąć się w dowolnym momencie z naszej listy mailingowej, klikając link rezygnacji z subskrypcji, który można znaleźć w każdej wysyłanej przez nas komunikacji.  
 • Natychmiast usuniemy Cię z naszej listy mailingowej.  
 • Ponadto wszystkie wiadomości e-mail od nas będą miały wyraźne pole „Od”, które identyfikuje nas jako nadawcę i zawiera nasz adres do celów kontaktowych.

Zmiany w tej polityce

1. Nasza Firma zastrzega sobie prawo do zmiany, zmiany lub modyfikacji niniejszej polityki, naszych Warunków świadczenia usług oraz innych naszych zasad i umów w dowolnym czasie i w jakikolwiek sposób, poprzez aktualizację tej publikacji.

Korzystając ze strony internetowej KobietaBiznesu.online i/lub SmartBusinessAcademy.online jak i z funkcji Witryny, wyrażasz zgodę na postanowienia zawarte w niniejszej Polityce Prywatności, która jest nieodłącznym elementem Regulaminu.

.